วิธี ช่อดอกไม้ไหว้ครู แบบง่ายๆ

วันไหว้ครู นี้ เตรียม ช่อดอกไม้ไหว้ครู เพื่อให้ตัวแทนชั้นเรียนเคารพครู นักเรียนแต่ละคนจะต้องนำดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูด้วย การแสดงความรัก ความเคารพระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนที่ยังคงสอนเรา ดอกไม้ไหว้ครู อาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ วันนี้ centraljazz มีวิธีจัดดอกไม้เฉลิมพระเกียรติครูง่ายๆ

หัวข้อ

วิธีจัด ช่อหรือ กรวยดอกไม้ไหว้ครู แบบง่ายๆ

ครูคนสวยบางคนยกย่องไอเดีย ช่อไหว้ครู ในรูปแบบของกรวยดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติแก่ครู จัดดอกไม้ไหว้ครู วัสดุที่จะต้องเตรียมได้แก่ ใบตอง ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด เข็ม และด้ายเพื่อใช้ทำกรวย และการจัด ดอกไม้พานไหว้ครู เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้ว มาดูกันว่าจะทำได้ยังไง

อุปกรณ์

 1. ใบตอง กว้างประมาณ 15 ซม. แบน 1 ใบ กว้างประมาณ 14 ซม. แบน 1 ใบ
 2. ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก
 3. ธูป 3 ดอก
 4. เทียน 1 เล่ม
 5. แม็คเย็บกระดาษ
 6. กรรไกร
 7. หนังยาง

วิธีทำ

 1. นำใบตองที่เตรียมไว้ เรียงให้ด้านสีเขียวออกมา ตัดขอบเข้าด้วยกันจนได้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่สวยงาม
 2. ค่อยๆ พับใบตองจากมุมหนึ่งให้เป็นทรงกรวยโดยมีขอบด้านล่าง หลังจากนั้นให้ใช้แคลมป์เพื่อยึดให้แน่น
 3. นำดอกไม้ต่าง ๆ มาเตรียมผูกด้วยหนังและจัดไว้อย่างสวยงาม
 4. นำธูปและเทียนแล้วมัดกลับเข้ากับดอกไม้
 5. นำดอกไม้ เครื่องเทศ และเทียนที่ผูกไว้อย่างดีมาด้วย ล้างด้วยใบตอง เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

จุดประสงค์ของการใช้ ดอกไม้พานไหว้ครู 
คือเพื่อนำดอกไม้ไปถวายเกียรติแด่ เทวดา ครูบาอาจารย์ หรือวิญญาณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพื่อบูชา และพิธีกรรมทางศาสนาล้านนาทุกพิธีมักจะใช้ดอกไม้ที่สวยงามเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขา

ปัจจุบันน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันหมายถึงอะไร หรือการ จัดดอกไม้ไหว้ครู ดอกไม้ให้สวยงาม อาจเพราะมันไม่สำคัญ หรือคิดว่ามี กรวยดอกไม้ไหว้ครู ขายตามท้องตลาดซึ่งมีอยู่ทั่วไปและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การไม่แพ้ ถือเป็นเรื่องดีของชาวล้านนาที่จะดำรงอยู่ต่อไป